Jdi na obsah Jdi na menu
 


BUDDHA

15. 7. 2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

Obrazek


 


Buddha ( překlad - probuzený, osvícený)

 

je výraz, který v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonalé realizace, tzv. osvícení, a tak definitivně ukončila koloběh neustálého zrozování (samsáry). Plně probuzené bytosti jsou osvobozené od tzv. tří jedů mysli (nevědomost, hněv a chtivost) a od připoutaností (samjódžana) poutajících bytosti v samsáře. Jsou tak osvobozeny od utrpení a neustálého znovuzrozování, plně chápou pravou podstatu bytí (tzv. tři univerzální charakteristiky existence - nestálost, neuspokojivost a bezpodstatnost) a jsou naplněny soucitem ke všem bytostem. Původně se jednalo spíše o titul než o označení jedné konkrétní osoby, avšak slovo buddha je běžně používáno pro označení historického Buddhy, vlastním jménem Siddhártha Gautama. Buddha také tvoří jeden ze tří klenotů.

V českém jazyce je často zvykem psát slovo Buddha s velkým počátečním písmenem, jestliže označuje tzv. historického Buddhu - Siddhárthu Gautama, případně je-li slovem Buddha míněn jeden ze tří klenotů, a s malým počátečním písmenem, jestliže je tímto pojmem označována jakákoli osvícená bytost. V jednotlivých školách je však výraz buddha používán i v jiných významech, následující popis podává stručný výklad těch nejzákladnějších pojetí tohoto pojmu v buddhismu.

 

 

Tento článek pojednává o buddhovi obecně. O zakladateli buddhismu pojednává článek Gautama Buddha.

 

 

 

 

Obrazek

 

PROBUZENÝ

Když princ Siddhartha přišel ze své samoty opět mezi lidi, ptali se ho:

"Jsi bůh?"

"Ne."

"Jsi svatý?"

"Ne."

"Tak co jsi tedy?

"Jsem probuzený."

A protože probuzený se řekne buddha, začali mu Buddha říkat.

Z čeho se probudil?

 

 

 

Obrazek

 

Nevěřte mým slovům jen proto, že je řekl Buddha. Všechna dobře prozkoumejte. Buďte svým vlastním světlem.“

"Neuzavírejme přátelství se zlými a hloupými, ale jen s moudrými a ctnostnými. Ať jsou tvými přáteli ti nejlepší lidé. "

"Kořenem všeho zla je nedostatek poznání."

"Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou."

"Tomu, kdo mnoho žádá, mnoho schází."

"Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí."

"Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli."

"Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě."

"Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny."

"Pomocí energie, bdělosti, sebekontroly a sebeovládání si moudrý člověk vytvoří ostrov, který ani povodeň nedokáže smést."

"Dělej dobro a dobro se ti vrátí."

"Čím jste je to, čím jste byli, a čím budete je to, co děláte teď."

 

 

Metta Sutta

(Buddhova slova o laskavosti)

Toto má býti činěno těmi,
kteří umějí býti dobrými
a znají cestu pokoje:

Nechť jsou ochotní a vstřícní,
přímí a vybrané mluvy,
vyrovnaní a spokojení s málem,
pokorní a nikoli domýšliví,
neobtěžkáni starostmi a střídmých způsobů,
pokojní a tiší, moudří a obratní,
bez pýchy a chtivosti.

Nechť nečiní nejmenší věci,
kterou by moudrý později odsoudil.

Nechť si přejí, aby všechny bytosti byly šťastny
a mohly žít ve štěstí a bezpečí.
Ať jsou to bytosti jakékoli,
obrovské, velké, prostřední, drobné či nepatrné,
viditelné i neviditelné,
ty, které žijí blízko či daleko,
zrozené či dosud nezrozené --
ať jsou všechny bytosti šťastny!

Ať nikdo neklame druhého
a nepohrdá nikým odlišným.
Ať nikdo nepřeje druhému zlého,
sám hnán strachem a závistí.

Tak jako matka svým vlastním životem
chrání své dítě, své jediné dítě,
právě v tak nezměrném srdci
měl by každý chovat všechny živé tvory
a vyzařovat laskavost do celého světa:

Ať se šíří vzhůru k nebesům
a dolů do hlubin,
do všech stran a mimo jakékoli meze.

Stoje či kráčeje, sedě či leže,
ať nikdo neochabuje
a uchovává toto připomenutí -
to se nazývá vznešeným prodléváním.

Aniž by se držel utkvělých názorů,
ten, kdo má čisté srdce a nezkalený zrak,
nespoután lákáním smyslů,
splnil své poslání na tomto světě.