Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je Kabala

17. 7. 2008


Kabala


- je druh židovské mystiky. Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit od všedních starostí a přiblížit svou duši k Bohu.

V židovském pojetí to znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry). Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali, původně byly veškerá meditační a mystické praktiky předávány a vykládány ústně a byly přístupné jen úzkému okruhu soustřeďujícím se kolem učitele a žáků.

Slovo kabala je odvozeno z kořene ק-ב-ל, resp. ze slova kibel (inf. le-kabel), které znamená přijmout. Kabala označuje přijatou tradici.


Sefer Jecira - dosl. „Kniha stvoření“

je pozdně starověký kabalistický spis pocházející z oblasti Blízkého východu.Židovská tradice jeho autorství připisuje Abrahámovi, skutečný autor (nebo autoři) jsou neznámí. Je jedním z nejstarších spisů týkajících se židovské mystiky a prvním, který začíná operovat s pojmem sefir a světů.

Sefer Jecira se objevuje již v Talmudu (Sanhedrin 65b), avšak je nepravděpodobé, že by Talmud měl na mysli tentýž text, který je nyní jako Sefer Jecira označován, spíše pozdější komentátoři Sefer Jecira a spisek zmíněný v Talmudu ztotožnili.

Odhady na stáří Sefer Jeciry se podle různých vědců různí, pohybují se od 2. do 10. století.

Kabala získala své základní rysy již během starověku díky mystice Ma'ase berešit a Ma'ase merkava. Velký pokrok ve vývoji mystiky znamenalo v 7. století zveřejnění Sefer Jecira - Knihy stvoření. O stáří tohoto velmi krátkého spisku, který byl přeložen do řady jazyků, se vedou spory. Existují názory, které ji datují až do 3. - 4. století. Význam Sefer Jecira dále spočívá v tom, že se poprvé objevují sefiry.Sefíry jsou deseti cestami z celkových třiceti dvou, skrze které byl stvořen svět.

Deset sefír je možné brát i jako základ desítkové číselné soustavy, deset aspektů Boha nebo desatero Božích přikázání, dvacet dva zbývajících cest jsou pak písmena hebrejské abecedy.


Sefer Jecira tak v sobě kombinuje jak starověkou mystiku číselnou a písmennou (takže se např. G. Scholem domnívá, že Sefer Jecira vznikla jako spojení dvou nezávislých děl), zároveň začíná pracovat s pojmem sefír, které emanují (vyvěrají) z Boha a dodávají tak stvoření dynamiku, na které bude později kabala stavět.Sefiry a světy

Sefira(sfirot, sg. ספירה - sefira) je slovo, odvozené nejspíše od slova ספר - safar - počítat.

Sefíry jsou dle Knihy stvoření deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího.

Zároveň jsou sefíry jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné.

Sefíry emanují z Boha a jsou s ním spojeny „jako je spojen plamen s řeřavým uhlíkem“.

V Bahiru již získávají jména především podle biblických veršů (1Pp 29, 11, Př 2, 6; 2, 10; 4, 5-6; 8,14; 10,25; Jb 12, 13) a jsou ztotožňovány s Božími atributy, později získávají další vlastnosti (barvu, živly, prvky, Boží jména) atd.

Sefiry jsou tyto:

 • Keter - koruna.
 • Chochma - moudrost.
 • Bina - porozumění.
 • Da'at - poznání - neviditelná sefíra, která někdy nebývá mezi sefíry započítávána. V původním uspořádání Mošeho Cordovera chybí, mezi sefíry ji zařadil až Jicchak Luria.
 • Chesed - milost.
 • Gevura - síla.
 • Tif'eret - krása, nazývaná též Rachamim - milosrdenství.
 • Necach - věčnost nebo též vítězství.
 • Hod - odraz, lesk.
 • Jesod - základ.
 • Malchut - království, vláda. Nejnižší sefíra, která je nejbližší pozemskému světu.

Jsou čtyři světy a nazývají se :

Acilut (emanace), Beri'a (stvořené), Jecira (zformované) a Asija (učiněné).

Jejich název pochází z verše Iz 43,7: "koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil (zformoval) a učinil".

Acilut je nejvyšším, zcela duchovním stupněm světů. Tak jako je svět Acilut odrazem Boha (není s ním zcela totožný), tak i další nižší světy jsou odrazem Acilut - podle Šabtaje Šeftla ben Akivy Horovice je Acilut pdoben pečetnímu prstenu, zatímco ostatní světy jsou podobny jeho otisku.

V aplikaci na sefirotický strom jsou většinou sefíry Keter, Chochma a Bina Acilut,

sefíry Chesed, Gevura a Tif'eret jako Beri'a, což je svět Božího trůnu,

sefíry Necach, Hod a Jesod tvoří svět Jecira, což je svět andělů v čele s Metatronem,

Asija je svět nejnižší, materiální - je duchovním pravzorem našeho hmotného světa, podobně jako sefira Malchut.Zóhar nebo též Sefer ha-Zohar (Kniha Záře)

V Zoharu krystalizuje látka, která již byla načata v předchozích spisech. Zohar je rozsáhlým mystickým komentářem k Tóře, obsahující řadu dodatků, které pocházejí z pozdější doby, a je psán umělou aramejštinou, která je spojením aramejštiny babylónského talmudu a aramejských překladů Bible - targumů. Zohar již naplno rozpracovává ideu sefír, na kterou později naváže Moše Cordovero a Jicchak Luria.

Původ a stáří knihy Zohar je dodnes zahaleno tajemstvím.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář