Jdi na obsah Jdi na menu
 


K. Minařík

12. 7. 2008
...MORÁLNÍ PŘEDPISY podle Přímé Stezky Květoslava Minaříka...klikni zde pro čtení...


...zde - KNIHY K.M...v rubrice KE STAŽENÍ………… vysvětleni je, že modlitbu i víru může žák

mystiky používat jen v přesně vymezeném rozsahu.

Jejich pomoci totiž ma tlumit jen ty výboje karmy,

které by jej duševně znepokojovaly a znemožňovaly mu

kráčet mystickou cestou.

Proto se vztahuji na to, co lze vyjádřit asi takto:


Žádám, aby se moje existenční poměry utvářely tak,

abych byl zbaven starosti o vnější věci

a abych mohl na mystické cestě dosáhnout

všech nezbytných zkušeností. 


To nezbytně  musí  žádat a musí též věřit, že se to uskutečni.

Nesmí si tedy přát zlepšeni situace asi touto formou: Kdyby

se moje  žádost vyplnila . .   

V  tomto  přání je zřejmě slabá víra, proto nepřinese žádoucí výsledek.


Když tedy nastoupíte mystickou cestu, ihned použijte víru

v dobrý průběh osudu a zároveň si často přejte, aby se zlepšila vaše

životni situace. Tím nejlépe potlačíte nepříznivou karmu, která

může znemožnit, abyste dospěli k nerušenému mystickému vývoji.


Nedbejte tvrzeni, že pánbůh se stara o všechny lidi. Pánbůh se

stara jen o ty, kdo mají  silnou víru ve svůj lepši osud a přejí si ho.


Ostatní mohou dosáhnout nanejvýš různých vysokých a krásných

 stavů, které konec konců nikoho neochrání před nejhoršími

situacemi, jež se při energickém mystickém úsílí jistě vyskytnou.


Jen energie a zase energie spojena s všestrannou činností vám

poskytne možnost, abyste se dostali výš. Zbožnost spojena s lenosti

a doufáním, že to přijde, je nemohoucnost sama. Na to pamatujte.


Člověk, který nastoupil mystickou cestu a chopil se víry v lepší

průběh osudu, bude snad pronásledován nepříznivými vidinami

(vytrvá-li ovšem ve své víře). Ty vystupuji před hledím zbystřeným

v mystickém úsilím. Nedbejte však na nic.


Překážky, které se vám při pochodu k cíli staví do cesty,

jsou pouze beztvárná strašidla, jež mohou ublížit jen těm,

kdo mají slabou víru. Když si jich nevšimnete,

rozloží se v energii, která do vás vstoupí a stane se vám

prospěšnou. Budete-li je však respektovat anebo si jich budete jen

všímat, začnou ona sama vstřebávat vaši energii a tak vás nakonec

zničí.


Život nelze řešit polovičatě. Kdo si mysli, že mystickým vývojem

unikne utrpení, a že se pro mystický vývoj musí zříci jakýchkoli

ohledů na život, kdo si z téhož důvodu také mysli, že se musí zříci

víry v dobrý průběh osudu, podkope si půdu pod nohama a bude

zničen.


Vírou v dobrý průběh osudu přece nezasahujete do tzv.

vůle Boži, ba naopak jí pomáháte, aby vám poskytla pomoc

k překonávání nepřátelských  sil, jež svým úsilím provokujete.

Nesmíte se ovšem snažit dosáhnout některých dílčích výsledků,

o nichž si myslíte, že je k něčemu potřebujete nebo,

že by vám mohly být prospěšné.


Tím byste do této vůle Boži zasahovali a celou situaci

byste si jenom zhoršili.


Musíte si uvědomit, že je člověk tvor nevědomý,

pokud jde o hodnocení toho, o čem si myslí, že mu prospívá

nebo škodí. Přeje si totiž jen to, co lahodí jeho nižší přirozenosti,

která na jeho vědomí působí nejvíc, a zpravidla vůbec neví, co mu

prospívá nebo škodí z univerzálního hlediska.