Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kybalion a zákon polarity

12. 9. 2007

Můžeme si to vysvětlit na příkladu –
třebaže teplo a chlad tvoří protiklady,
ve skutečnosti jde o tentýž jev s rozdílnou intenzitou.

Podívejte se na teploměr a řekněte, zda dokážete rozlišit,
kde končí teplo a začíná chlad !
Nic takového jako absolutní teplo
ani absolutní chlad neexistuje,
a tentýž jev, který se projevuje jako teplo a chlad ,
je jen formou, druhem a frekvencí vibrací.
Teplo a chlad tedy popisují dva póly fenoménu,
jejž nazýváme teplota, a jevy , které je provázejí,
jsou výsledkem působení zákona polarity.
jež jsou vyjádřením téhož úkazu
a liší se pouze svou silou.

Kde končí tma a začíná světlo?
Jaký je rozdíl mezi velkým a malým?
Mezi tvrdým a měkkým? Mezi hlasitým a tichým?
Mezi vysokým a nízkým?
Mezi pozitivním a negativním?

Zákon polarity tyto paradoxy vysvětluje……………
Stejný zákon působí na duševní úrovni.

Ukažme si to na extrémním příkladu lásky a nenávisti –
dvou duševních stavů, jež se od sebe očividně liší..
Přesto existují různé stupně nenávisti i lásky,
a středový bod, v němž říkáme,
že něco máme rádi nebo naopak nemáme..
Pocity náklonnosti však přecházejí od pocitů odporu postupně,
že si občas nejsme jisti, zda máme něco rádi, neradi
a nebo je nám to jedno.

Všechno jsou to pouze stupně téhož, což vám bude jasné,

 pokud se jen na chvilku zamyslíte.

Mimoto –
a toto je něco, čemu hermetikové přikládají větší důležitost –
lze vibrace nenávisti přeměňovat ve vibrace lásky,
a to jak ve vlastní mysli,
tak v myslích druhých lidí.
Mnozí z vás zažili na vlastní kůži nedobrovolný
a náhlý přechod od pocitů lásky k nenávisti a naopak.
Jistě jste podobný úkaz pozorovali i u druhých.

Z tohoto důvodu pro vás nebude obtížné pochopit,
že s pomocí hermetických formulí je toho
možné dosáhnout prostřednictvím vůle.

Dobro a zlo reprezentují jen opačné póly téhož fenoménu
a hermetik ví,
jak lze s použitím zákona polarity přeměnit zlo v dobro.

Krátce řečeno, umění polarizace je oblastí duševní alchymie,
kterou znali a praktikovali jak dávní,
tak moderní mistři hermetizmu.

Jestliže tento zákon pochopíte
a vynaložíte-li dostatek času a energie na to,
abyste umění polarizace ovládli,
získáte schopnost měnit polaritu svou a druhých.

Obrazek

=ukázka je z této knihy=