Jdi na obsah Jdi na menu
 


Thovtova kniha

15. 9. 2008
TAROT  = DUCHOVNÍ CESTA

Thovtova kniha obsahuje tři cesty – USIROVU,ESETINU A  HOROVU.

USIROVA – začíná prvním obrazem, načež se k ní vztahuje každý třetí.

ESETINA – začíná druhým.

HOROVA – začíná třetím.

Všechny cesty se v průběhu celé knihy proplétají ………..

(Výuka probíhala ve veliké hale, na jejichž protilehlých stěnách byla namalována

Thovtova kniha, která se skládala z 22 obrazů - 

11 obrazů se nacházelo na jedné stěně a na proti nim dalších 11 .

Obrazy byly uspořádány podle skryté logiky a vyjadřovaly systém věrouky,

etiky a estetiky.

Jejich pořadí představovalo základ ezoterické matematiky, která zde byla

vyjádřena v jednoduchých příkladech.

Během desti týdnů vysvětloval velekněz žákovi smysl prvních deseti obrazů.
Později přišly na řadu další.)

-a jak se odvíjí ?

 

USIROVA

Nejvyšší (1) uskutečňuje prostřednictvím svých zákonů svoje plány

na nebi i na zemi (4 a 7 ).

Vede celý vesmír, řídí přírodu a celé lidstvo což znázorňuje „kolo života“ (10).

Každý tvor musí projít údolím smrti (13). Rozvratem a ničením různých pozems-

kých plánů, smělých předsevzetí a pýchy vychovává, napravuje a přivádí lidstvo

na správnou cestu, po níž se dostane z temné propasti do světla a k životnímu

naplnění (16 a 19 ).

 

ESETINA

Poutník nejdříve studuje svaté knihy, přičemž získá slib, že pokud půjde správnou

cestou (2 ), odhalí se mu závoj duchovního světa. Při své pouti získává informace

od zkušených osob a odhaluje se mu šance na vyšší život (5 ).

Poznává pravdu a spravedlivý soud ( 8 ). Díky tomu, že následuje pravdu, získá

magic. síly, s jejichž pomocí ovládá a podrobuje si síly zla ( 11 ).

V průběhu jeho životů se střídá znovuzrození a smrt ( 14 ).

Nakonec se zcela očistí od pozemských závislostí, zdokonalí se a osvobodí

od pozemských zákonů do té míry, že se již nemusí vrátit ( 17 )

a získává nesmrtelnost ( 20 ).

 

HOROVA

Začíná třetím  ( 3 )obrazem, na němž je orel představující ducha.

Orel, který létá nejvýše z celého ptactva, symbolizuje ducha, jehož cíl

také leží v nejvyšších sférách.

Další je šestý obraz (6) znázorňující lásku, krásu a milence. Je na něm

zachycena volba mezi duchovním a hmotným životem. Správné

rozhodnutí přestavuje duchovní cestu a činí z člověka osamělého

poutníka ( 9 ), který se odvrátil od materiálního světa a jeho rozkoší.

Zlo však nemá rádo osamělé poutníky, a proto ho pronásleduje.

Připravuje mu různé zkoušky a překážky, staví mu do cesty

nespravedlnost, osočování, nepravdu a způsobuje mu mnoho

utrpení. Poutník musí dokázat, zda má dost vytrvalosti, aby dospěl

na duchovní cestě k cíli ( 12 ) a musí podstoupit boj se lží

a nespravedlností ( 15 ). Musí projít i přes chaos , bouřky,

lidské náruživosti, které se ho všemožně snaží přimět k pádu( 18 ).

Vzhledem k tomu, že má dostatek pevné vůle a sebeovládání, projde

všemi útrapami, překážkami, nástrahami a pokušeními nepoznamenaný,

čistý, odpouštějící a dosáhne svého vysokého cíle ( 21 )

Sjednotí se s duchem a dostane se k Bohu.

 

 

Pamatuj………bohatstvím mudrců bylo vždy –

VĚDĚT , CHTÍT A ODVÁŽIT SE .

Mlčením se získává síla, která ničí vychloubání pyšných.

Ten kdo vyzrazuje a odhaluje před nepovolanými své vnitřní zážitky

a zkušenosti, zmaří svůj duchovní pokrok.

Jak dole, tak i nahoře. To co je na zemi, je odrazem toho, co je v duchovní říši.

Existuje jen jeden Bůh, ale má bezpočet synů a dcer, kteří padli z jeho

lůna do hmoty. Náš duch klesá díky viditelnému světu.

Po hmotném životě a smrti, po bojích a utrpení se vrátí opět po spirále

znovuzrození domů k Bohu. Dojde k tomu tehdy, až smrtelné tělo

bude zářit nebeským světlem a duch přemůže zemskou tíži, neboli

až se duch osvobodí od všech hmotných závislostí. V tom případě dojde

poutník ke svému cíli a duch se setká tváří v tvář s Nejvyšším.

Jdi a kráčej stále ke světlu , Ať tvůj duch letí ke slunci jako silný orel.

Až dosáhneš svého cíle, vrať se zpět k Nejvyššímu.

Vy všichni, kteří trpíte a které svět ponižuje kvůli duchovnímu poznání,

buďte si vědomi, že vaše bolest má smysl a že je nutná nejen pro vaši

duchovní budoucnost, ale i pro budoucnost a povznesení celého lidstva.


VÝKLAD KARET .....zde klikni...

11 obrazů se nacházelo na jedné stěně a na proti nim dalších 11 .
Obrazy byly uspořádány podle skryté logiky...........jak???..

.na to si budete muset udělat čas a nad kartami meditovat

a přijít sami na správné pořadí .

Hodně trpělivosti a úspěšné a plodné chvíle na "cestě za věděním"!!!