Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dr. Jan Kefer

17. 10. 2007

Na rozdíl od evokace magické nemá legend ani rituálů. Magická evokace je kopií, kdežto evokace theurgická je tvůrčím činem.
    Lze vycvičiti dobrého stylistu, kreslíře a hudebníka, nelze však naučiti se genialitě básníka, malíře, hudebního skladatele.
    Podobně lze vycvičiti dobrého magika, nelze však podati předpisů, jak vzniká theurg, tvůrčí genius myšlenky a příčin.
    Lze ukázati pouze cesty, kterými se brali velicí z lidského rodu. Chceš býti umělcem? Zvládni řemeslnou zručnost svého umění, vnoř se do života a v okamžiku nejvyšší lásky a nejvyššího utrpení, snad pochopíš život a jeho zákony a hlava tvá snad bude ověnčena korunou geniů.
    Chceš se státi theurgem? Zvládni dokonale filosofii Boha a lidí, odposlouchej světu i hvězdám jejich zákony a týny duchů snad dají ti pochopiti tajemství svého zrodu.
    Tajemství toto je veliké a jednoduché, avšak jeho svatyně se otevře jen duchům velikým a prostým.
    Staří kabbalisté, mudrci náboženství i vědy, vyměřili cestu k theurgii cestami, které nazvali stezkami moudrosti.
    Dvaatřicet těchto cest zní:
 1. cesta jest zářivé inteligence, nejvyšší koruna nepochopitelné podstaty.
 2. cesta osvěcující inteligence jest leskem jednoty ve stvoření.
 3. cesta léčivé inteligence je podklad moudrosti a tvůrce víry.
 4. cesta přijímající inteligence pramení z Koruny a je sloupem, kterým možno přijímati dary nebeské.
 5. cesta je kořen inteligence a pramení z hlubin nestvořené moudrosti.
 6. cesta požehnaných lidí zmnožuje proud emanací.
 7. cesta je skrytá inteligence, oko ducha a vytržení víry.
 8. cesta je dokonalá inteligence, ze které vyplývá uskutečnění principů.
 9. cesta je inteligence chránící emanace před zničením.
 10. cesta je inteligence Binahu tvořící tvary.
 11. cesta je inteligence ohně, závoj příčin.
 12. cesta je inteligence světla, pramen extasí.
 13. cesta je inteligence vedoucí k jednotě, podstata slávy a poznání pravdy.
 14. cesta je inteligence, jež osvěcuje, učitelka tajemství a svatosti.
 15. cesta je vytvářející inteligence, prazdroj kosmického tepla.
 16. cesta, inteligence vítězná, útěcha zasvěcení, ráj útěchy spravedlivých.
 17. cesta, inteligence, připravující vládu Sv. Ducha v duších zbožných.
 18. cesta je dům nadbytku, ve kterém dřímají tajemství věcí.
 19. cesta je inteligence duševních schopností a osvícení.
 20. cesta je inteligence vůle podmiňující existenci.
 21. cesta je inteligence vylévající požehnání všemu stvořenému.
 22. cesta je inteligence věrná, podmiňující duchovní ctnosti.
 23. cesta je základem čísel a sefir.
 24. cesta je inteligence obrazů a obdob.
 25. cesta je inteligence zkoušek a pokušení.
 26. cesta je inteligence obnovy.
 27. cesta je inteligence pohybu.
 28. cesta je inteligence přírody, dokonávající její dění.
 29. cesta je inteligence tělesného, utvářející tělo a jeho růst.
 30. cesta je inteligence dokonalého poznání a astrologie.
 31. cesta je inteligence udržující trvání a gravitaci hvězd.
 32. cesta je inteligence podpory, řídící pohyby planet.
    Kdo pochopiti má, pochopí.
    Tyto cesty nutno promysliti, prosloviti a uvésti v čin každým dechem a každou buňkou ducha i těla.
    Kdo tyto cesty kabbalisticky proslovil, to jest uskutečnil, k tomu se skloní inteligence čtyř světů a prokáží mu milost, aby je mohl uskutečniti na této zemi.
    Známý kabbalista P. KIRCHER praví o nich, že jsou to zářivé stezky, po kterých se ubírají světci k skrytým střediskům, když se byli dlouho cvičili v božských věcech námahou, zkušeností a meditací.